Miłość to uczucie, którego potrzebowaliśmy, potrzebujemy i będziemy potrzebować. Ona nas buduje, wzmacnia, trzyma i podnosi. Miłość ma ogromne znaczenie.
Może być dana tylko z własnej woli, nie da się jej wymusić.

CZYM JEST MIŁOŚĆ

Miłość to uczucie i tak zapewne większość z nas odpowie. A ja może Cię zaskoczę, a może nie – jeśli powiem, że to także substancja, z której jesteśmy zbudowani. To pewna jakość, na którą wpływ mają inni. Dla dzieci są to rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Dla rodziców dzieci, partnerzy i ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, przyjaciele, itp.

Czym jeszcze jest miłość? To podstawowa potrzeba każdego człowieka. Stanowi punkt centralny wszystkich potrzeb człowieka. Każdy człowiek potrzebuje być kochanym i kochać drugiego.  Aby człowiek był stabilny emocjonalnie, tak podstawowa potrzeba powinna zostać zaspokojona
we wczesnym dzieciństwie. Jeśli ta potrzeba nie zostanie spełniona, mogą pojawić się problemy emocjonalne i społeczne.

Z potrzebą miłości związana jest przynależność, czułość, poczucie bycia chcianym.

Jeśli w naszej relacji nie czujemy się kochani, to zaczynamy postrzegać drugą osobę jako zagrożenie dla naszego szczęścia. Taka relacja może przestać być oazą szczęśliwości, schronieniem czy miejscem spokoju, a nawet może przerodzić się w pole bitwy, co często ma miejsce w relacjach.

Oczywiście mamy wiele rodzajów miłości – rodzicielską, siostrzaną, braterską, romantyczną
(do partnerki/partnera), przyjacielską, kulinarną (kochasz gotować lub jeść), miłość do pasji (kochasz tańczyć lub grać w piłkę), kochamy też obiekty nieożywione (przedmioty). Ja będę jednak chciała skupić się na tej do partnerki/partnera.

ZBIORNIK NA MIŁOŚĆ

To takie miejsce w człowieku, w którym „mieszka miłość”. Każdy takie miejsce w sobie ma, zarówno dorośli jaki i dzieci. Taki zbiornik powinien być pełen, aby można było z niego czerpać. Powinien być też regularnie napełniany. Napełnić możemy go częściowo sami, ale głównie napełnienie go zależy
od naszych najbliższych, ukochanych osób. Bo to właśnie oni napełniają ten zbiornik i niestety również oni mają wpływ na to, że ten zbiornik nagle się wylewa, jest pusty wiele lat, zarasta mchem czy stał się przerdzewiały. Dzieje się tak głównie z niewiedzy, a nie dlatego, że ktoś specjalnie chce nas zranić.

Skąd wiadomo, że zbiornik miłości jest pusty? Czujemy to, jeśli o nasz zbiornik chodzi. Czujemy pewien brak w naszym wnętrzu. Jeśli chodzi o zbiornik naszych ukochanych osób, widać to po zachowaniu. Możemy się też umówić z partnerką/partnerem, że będziemy się po prostu wymieniać informacją na ile nasz zbiornik miłości jest pełen na przykład w skali 0-10 i go napełniać pytając czego ukochana osoba potrzebuje w tym momencie najbardziej.

Co sprawia, że zbiornik miłości staje się pusty? Główną przyczyną są często niewłaściwe, raniące zachowania innych, ostre słowa, krytyka, osądzanie, krytyka, wrogie nastawienie, brak empatii
i czułości.

Gary Chapman zbiornik miłości porównuje do zbiornika oleju w aucie. Podróż autem bez oleju spowoduje trwałe uszkodzenia auta, podobnie jest z relacją. Na pustym zbiorniku na miłość utrzymanie relacji będzie bardzo kosztownym przedsięwzięciem.

Jak sprawić, aby zbiornik na miłość był napełniony? Poznać swój i partnerki/partnera język miłości, dzięki czemu możemy regularnie napełniać nasze zbiorniki na miłość. A jak poznać ten język, jest opisane poniżej.

JĘZYK MIŁOŚCI

Język miłości jest praktycznym sposobem porozumiewania się i wzajemnego zrozumienia. Poznanie języka miłości drugiej strony prowadzi do harmonii w związku i długotrwałej relacji.

Ludzie mówią różnymi językami miłości i rzadko partnerzy posługują się tym samym językiem. Zazwyczaj każdy używa swojego „ojczystego języka miłości” i gubi się w tym, co druga strona komunikuje. To jest częstym źródłem problemów w relacjach. To tak samo, jak różni ludzie, różnych narodowości posługują się innymi językami, aby się skomunikować, tak samo każdy z nas może posługiwać się innym językiem miłości będąc w relacji.

Jeśli chcesz się porozumieć z człowiekiem innej narodowości, musisz znać jego język ojczysty, tak samo jest z językiem miłości. W przeciwnym razie może dojść do nieporozumienia czy zranienia. Języki miłości partnerów mogą się różnić od siebie nawet bardzo. I niezależnie od tego, jak bardzo będziesz się starać wyrazić swoje uczucie względem partnerki/partnera, może się to nie udać, jeżeli nie będziesz wyrażać tego językiem zrozumiałym dla drugiej strony.

Po co w ogóle poznawać język miłości ukochanej/ukochanego? Co to daje? Wzmacnia to relację, poprawia ją a nawet może ocalić. Ulepsza się i może poprawić komunikacja między ukochanymi. Osoby w związku stają się otwarte na siebie, budzi się empatia, umacnia się miłość i co najważniejsze, napełniają się zbiorniki miłości u obojga!

Każdy z nas komunikuje własnym językiem miłości, tzw. ojczystym językiem miłości. Dodatkowo możemy posługiwać się innymi językami. To tak samo, jak na przykład naszym językiem ojczystym jest polski, ale posługujemy się również angielskim, niemieckim czy hiszpańskim. Gary Chapman wyróżnia 5 języków miłości, które opisuje w swojej książce o tym samym tytule.

Podstawowym błędem, który robimy, co prowadzi do niezrozumienia, poczucia, że jest się niekochanym i niedocenionym, to komunikowanie drugiej stronie naszym własnym językiem miłości, a nie językiem tej drugiej strony. To jest tak, jakbyśmy pojechali do obcego kraju i mówili tam po polsku dziwiąc się, że nas nie rozumieją. Tak samo jest z językiem miłości. Jak chcesz jej/jemu powiedzieć, że kochasz, wyraź to w „ojczystym języku miłości” ukochanej/ukochanego.

Jeśli chcemy wyrazić drugiej stronie nasze uczucie, należy to zrobić w jej/jego języku miłości, aby zostało to zrozumiałe. Jak już wspomniałam, Gary Chapman wyróżnia 5 języków miłości, do których zalicza:

  • Wyrażenia afirmatywne.
  • Dobry czas.
  • Przyjmowanie podarunków.
  • Drobne przysługi.
  • Dotyk

WYRAŻENIA AFIRMATYWNE

Zaliczamy tutaj wszystkie pozytywne słowa kierowane do ukochanej osoby, słowa docenienia
i
 komplementy, które mają bardzo dużą moc. I nie chodzi o pochlebstwa, które wykorzystujemy, aby osiągnąć zamierzone cele. Intencją jest tutaj robienie czegoś dla dobra osoby, którą kochamy. Chodzi o docenienie w osobie, tego, co w niej lubisz i rezygnacja z narzekania na to, czego w niej nie lubisz. Komplementy są dużym motywatorem, dużo większym niż nagana.

Często brakuje nam odwagi i śmiałości przed pewnymi działaniami, które chcielibyśmy podjąć.
W każdym z nas drzemie potencjał, który czeka na odblokowanie. Tym odblokowaniem mogą być właśnie ośmielające słowa, które Gary Chapman zalicza do wyrażeń afirmatywnych. Nasze słowa mogą dodać odwagi drugiej stronie.

Do wyrażeń afirmatywnych zaliczamy również uprzejmość w relacji, która jest bardzo ważna i można ją wyrazić za pomocą słów. W uprzejmości ważny jest sposób wyrażania, ton, którego używamy.
Ten sposób może nas zbliżać do siebie lub oddalać. Kochające się osoby stosują wobec siebie prośby, a nie żądania. To buduje bliskość i wzajemne zaufanie. W żądaniu jest dominacja, a w relacja powinna polegać na równości, a nie na tym, że jedno góruje nad drugim. W prośbie natomiast mamy możliwość wyboru. Możemy się przyczynić do prośby lub odmówić i na tym polega prawdziwa miłość. Żądania też oczywiście mogą zostać spełnione, ale motywacją będzie tutaj raczej strach niż czułość.

DOBRY CZAS

Dobrze spędzony czas we dwoje, to siedzenie i patrzenie sobie w oczy, to skupienie na ukochanej osobie, uważne słuchanie i empatia. To wspólne spacery, rozmowy, dzielenie się tym, co ważne, wyjścia na kolacje we dwoje, umawianie się na randki.

Aby dobrze spędzić czas z ukochaną osobą, nie wystarczy usiąść obok siebie i czytać książkę lub oglądać telewizję. Nawet nie wystarczy żyć blisko siebie w tym samym domu. To też nie znaczy, że mamy ciągle patrzeć sobie oczy, chodzi o wspólne spędzanie czasu, zaangażowanie i poświęcenie uwagi drugiej osobie.

Bardzo ważna jest tutaj rozmowa, ale nie taka, gdzie wymieniamy się informacjami na temat
na przykład tego, co należy kupić lub zrobić na obiad. Chodzi o życzliwy dialog, gdzie następuje wymiana na temat uczuć, pragnień czy myśli, gdzie panuje sprzyjająca atmosfera i nie ma zakłócających okoliczności. Nie chodzi o dawanie rad, tylko o życzliwe wysłuchanie osoby, zrozumienie myśli, uczuć  i pragnień osoby oraz współczucie.

PRZYJMOWANIE PODARUNKÓW

Podarunek to coś, co można wziąć do ręki. Podarunek jest symbolem tego, że ktoś myśli o tobie i nie jest ważne ile kosztował. Podarunki mogą mieć różne rozmiary, kształty i formy. Można coś kupić, znaleźć lub zrobić samemu. Podarunki w postaci rzeczy materialnych Gary Chapman nazywa „wizualnymi symbolami miłości”.

Podarunek może być w postaci dobrze spędzonego czasu. Podarunkiem może też być fizyczna obecność przy osobie ukochanej, która akurat potrzebuje twojego wsparcia. Wtedy twoja fizyczna obecność staje się symbolem twojej miłości.

DROBNE PRZYSŁUGI

To są te czynności, które wykonujemy, aby sprawić komuś przyjemność, aby wyręczyć, w ten sposób wyrażamy swoją miłość. Taką drobną przysługą może być przygotowanie posiłku, pozmywanie naczyń, posprzątanie, płacenie rachunków, podlewanie kwiatów, koszenie trawnika, ścielenie łóżka, troszczenie się o samochód, przewijanie dziecka, itp.

Możemy poprosić naszą partnerkę/naszego partnera o przysługę. Nie możemy natomiast żądać, aby coś zrobił(a). Gary Chapman pisze, że „prośby pozwalają ukierunkować miłość, żądania ją zatrzymują”.

Często też krytykujemy, jeżeli partner(ka) nie zrobił(a) czegoś w określony sposób. Takie słowa krytyki powodują rysy i pęknięcia w naszej relacji. Krytyka jest mało skutecznym sposobem wołania o miłość. Gary Chapman nadmienia, że krytykując możemy uzyskać jedynie potulność partnerki/partnera. Ukochana osoba zapewne zrobi to, czego sobie życzysz, jednak nie będzie to sposób okazania miłości.

Mówiąc o drobnych przysługach, należy przyjrzeć się również  naszym stereotypom dotyczącym roli kobiety i mężczyzny w związku, małżeństwa, podziału ról i obowiązków domowych. Modele mogą się utrzymywać z przeszłości, na wzór rodziców/opiekunów czy ze względu na czynniki kulturowe oraz rosnącą liczbę samotnych rodziców. Jest wielce prawdopodobne, że osoby będące w relacji postrzegają role w relacji odmiennie i należy się temu przyjrzeć, aby móc skuteczniej wyrażać miłość.

Może zdarzyć się tak, że jedna osoba w relacji jest przez tą drugą wykorzystywana lub manipulowana. Należy wiedzieć, że takie zachowania nie są aktem miłości, a aktem zdrady.

DOTYK

To potężny środek do przekazywania miłości. Zaliczamy tutaj przytulanie, trzymanie się za ręce, całowanie, masowanie całego ciała lub wybranego fragmentu (np. stopy), akt płciowy. Dotyk może być pełen miłości lub wrogości, dlatego może się przyczynić do zażyłości w związku lub jego rozpadu.

Dotyk może być przelotny, krótki lub bardzo długi i intensywny. Intensywność należy zawsze dostosować do odbiorcy, w przeciwnym razie będzie to komunikowanie czegoś przeciwnego
do miłości. Osoba może wtedy odczytać to jako przejaw braku wrażliwości na jej potrzeby lub ignorancję potrzeb .

Dotyk w czasie kryzysu pomaga przetrwać. Zdarzają się sytuacje kryzysowe w życiu każdego z nas. Wtedy oparcie w drugiej osobie i przytulenie osoby, gdy płacze może być zbawienne, zwłaszcza dla tych osób, których językiem ojczystym miłości jest właśnie dotyk.

Jeśli jesteś ciekawa(y), jaki jest twój język miłości i twojej partnerki/twojego partnera, możesz rozwiązać poniższy test:

https://mk-pl.github.io/5-jezykow-milosci/

Zachęcam również do przeczytania książki „5 języków miłości”, aby dowiedzieć się więcej na temat języków miłości.

Artykuł został napisany na podstawie książki „5 języków miłości”, której autorem jest  Gary Chapman.

Udostępnij ten artykuł:

Autor:
mgr Monika Andrzejewska

Terapeuta EFT, Seksuolog
Specjalista Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Pracuję z ludzkimi emocjami, umysłem, dolegliwościami ciała oraz seksualnością. Pomagam usuwać stres, napięcia, negatywne myśli, przekonania i lęki. Pracuję z osobami, które są zestresowane, wyczerpane psychicznie i fizycznie. Cierpią na depresję, zaburzenia trawienia i łaknienia. Mają problemy natury seksualnej, nie mogą obie poradzić z rozstaniem czy zdradą oraz nie wierzą w siebie.